winterrust

WTC VERCADI VZW


WELKOM OP DE SITE VAN WTC VERCADI VZW

NIEUWE STARTPLAATS.....NIEUW LOKAAL.....ONS CAFE ( AAN DE KERK)

BESTE vrienden VERCADI'S.....


Het seizoen zit er weeral op...het bestuur dankt jullie voor het vertrouwen en de goede gang van zaken...wenst jullie een sportieve winter en staat terug klaar voor jullie in het nieuwe wieler seizoen.